IMG_3515.JPG

Come

Malmö Sommarscen 2018 

On the ground in the park there was three pillows with text embroidered on them.

 

SUBJEKT SUBJEKT        TRYGGT NÄRA               ALLAS KRIG MOT

SUBJEKT OBJEKT                    SKÖNT                          DEN ANDRE

SUBJECT SUBJECT        SAFE CLOSE               WAR OF EVERYONE AGAINST 

SUBJECT OBJECT          PLEASURABLE                          THE OTHER

 

Inside the pillows there was small speakers. A soft voice in-between a whisper and a tone. Three different texts each pillow. Texts transcribed from conversations about sex. From time to time music overflows the text and spreads from the pillows to speakers all around the trees. 

Concept: Theodor Ryan

IMG_3031.JPG

"Bekännelser smygs in i örat på den som kommer nära och den vidsträckta rymden ovanför blir en tillgång snarare än ett hinder, för att ge upplevelsen det fokus den behöver."

- Sydsvenskan 2018.